Re-Think! Preparats per a Re-pensar-ho…tot?! Ajudant a construir els governs locals del demà. EEGL. Enric Segarra

caràtula programa escola estiu 2017

Organitzat per l’Associació Catalana de Municipis i la Universitat Autònoma de Barcelona, el passat 14 i 15 de Juliol es va celebrar a Vic la tercera edició de l’Escola d’Estiu de Governs Locals (EEGL) per promoure el compromís cívic i el lideratge social dels càrrecs electes i personal directiu dels governs locals sota la direcció e la Dra. Judith Gifreu i Font, professora titular de dret administratiu i directora de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals de la UAB.

Un dels objectius principals d’aquesta tercera edició de l’Escola d’Estiu ha estat promoure l’adaptació de l’Administració Pública als nous temps, la qual cosa obliga a repensar les estratègies i les formes de gestió de la cosa pública local per poder afrontar amb garanties els reptes que aquest nou escenari planteja a la Catalunya del futur. En aquest sentit vaig ser convidat com a ponent per parlar sobre lideratge i adaptació en un món “topsy-turvy” (disruptiu i canviant) que està sent fortament impactat per la digitalització i les anomenades noves tecnologies “exponencials”.  La conferència sota el títol Re-Think! Preparats per a Re-Pensar-ho …tot?! va tenir com a objectiu fer conscients als càrrecs electes que les noves tecnologies estan canviant el món i que més aviat que tard també tindran un impacte en tot el que fa referència a l’àmbit públic i que caldrà repensar per a adequar les estructures i els esquemes de funcionament tradicionals que van  estar dissenyats bàsicament per la provisió de serveis a un col·lectiu de ciutadans que fins ara han estat uns simples administrats passius, i exercir un veritable lideratge per fer front als canvis que ens diuen que venen (robotització massiva i intel·ligència artificial amb la consegüent pèrdua de llocs de treball, envelliment de la població i menys població activa que financiï les seves necessitats, IoT, anticipació dels fets a partir de l’anàlisi de patrons “amagats” en el Big Data, automòbils auto-conduïts que quan circulin per les nostres ciutats canviaran moltes de les coses que fins ara donem per suposades, etc…) que obligaran a mirar amb uns ulls diferents la realitat, a trobar oportunitats on fins ara únicament hi veiem amenaces, a desenvolupar habilitats en l’àmbit del pensament lateral per trobar solucions no lineals i a imaginar noves maneres perquè els ciutadans passin a ser part activa de la implementació de les polítiques públiques que, en el futur, molt presumiblement tindran menys fons per a poder implementar les seves iniciatives.

En aquest darrer sentit, es van mostrar diversos exemples de com a través de la compressió de tot allò que mobilitza la presa de decisions de les persones, podem influir per canviar els hàbits dels nostres conciutadans i fer-los molt més partícips, permeten-nos passar d’un ciutadà passiu que es creu amb tots els drets per a ser servit per lo públic, a un ciutadà que és part del procés de “producció”. Fent ús, del que poc a poc anem aprenent a través dels estudis del comportament que es van realitzant dins de l’àmbit de les ciències socials i el behavioral economics, podem dissenyar “nudges” (el que podríem traduir com a “petites empentetes”) que facin que els ciutadans actuïn en una direcció concreta (la que social i econòmicament ens cal) sense forçar-los a res, ni haver de canviar els sistemes d’incentius. En aquest sentit es va acabar la ponència recomanant als assistents alguns  llibres que aprofundeixen en aquest corrent entre els quals: The Social Animal de David Brooks, Misbehaving de Richard Thaler i Nudge també de Richard Thaler i Cass Sunstein.